Mikropigmentācija uzacīm, acīm, lūpām | Микропигментация бровей, глаз, губ

 

 
 
Pirmā procedūra (кompaktās aizpildīšanas tehnika, ēnu tehnika) | Первая процедура (заполнение, растушёвка)
125 EUR
 
Mikropigmentācija uzacīm ("matiņu" tehnika ar/bez ieēnošanu) | Микропигментация бровей (волосковая техника с/без растушевкой)
150 EUR
 
Korekcija (līdz 6 menešiem) | Коррекция (до 6 месяцев)
35 EUR
 

Наценка на работу мастера в нерабочее время  + 30%
Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu brīvdienās +30 %

 Mikropigmentācijas procedūras apraksts | Описание процедуры микропигментации